V E L K O M M E N T I L K A R M Ø Y F R E E S T Y L E K L U B B

KONTAKT OSS

 

STYRET:

 

Leder: Torbjørn Brekke

Tlf: 95706906

 

Nestleder: Ann Iren Bålerud

Tlf: 47686231

 

Styremedlem: Else Marie Skjelde

Tlf: 46949731

 

Styremedlem: Marianne Vedøy

Tlf: 47378146

 

Styremedlem: Gro Anita Arnesen

Tlf: 91387706

 

Varamedlemer:

Liv Gautesen

Heidi V. Olsen