Karmoy-freestyleklubb.com (c) 2010                   

 

 

Kontakt

 

 

 Kontaktinformasjon:

 

 Leder Torbjørn Brekke

t.brekke@bluezone.no

 95706906
 Nestleder Ann Iren Bålerud 

anniren.balerud@getmail.no

 47686231
 Styremedlem Tove Ø. Pedersen

pede-tra@online.no

 99101030
 Styremedlem  Marianna Vedøy

marianne_vedoy@msn.com

 47378146
 Kasserer  Tor Ravn

   to-rav@online.no

 97489288
 Varamedlem  Heidi V. Olsen

heidi.veland.olsen@gmail.com

 95108742
 Varamedlem  Trond Lindefjeld 

t-linde@online.no

 92811082